Background

A yw BoxBahis yn Dibynadwy? Beth yw'r Dulliau Adneuo?Mae BoxBet yn un o'r llyfrau chwaraeon gorau, gyda hanes hir o ragoriaeth ac enw rhagorol am ddibynadwyedd. Os ydych chi'n chwilio am lyfr chwaraeon ar-lein i fetio ar eich hoff dîm ac ennill rhywfaint o arian, mae BoxBahis ar eich cyfer chi. Fodd bynnag, bydd angen i chi ariannu'ch cyfrif cyn i chi ddechrau betio. Dyna pam y gwnaethom benderfynu ysgrifennu'r canllaw hwn: i helpu i ateb eich holl gwestiynau am adneuo yn BoxBet, fel y gallwch chi ddechrau betio cyn gynted â phosibl!

Faint o arian y gallaf ei adneuo yn BoxBahis?

Mae terfynau blaendal yn amrywio yn dibynnu ar y math o ddull blaendal. Er enghraifft, gallwch adneuo $100 gan ddefnyddio'ch cerdyn credyd a $10 gan ddefnyddio e-waledi. Fodd bynnag, os ydych am wneud blaendal mwy, mae gan drosglwyddiadau gwifren derfyn uchaf o $500, tra bod gan adneuon Bitcoin derfyn o $1,000 y trafodiad.
Yr isafswm sydd ei angen i dynnu'n ôl yw $10

Beth yw'r Dulliau Blaendal?

Mae dulliau adneuo yn weddol syml ac yn cynnwys cerdyn credyd, cerdyn debyd, PayPal, a Skrill. Os oes gennych un o'r cyfrifon hyn, gallwch hefyd adneuo gyda Bitcoin. Mae adneuon yn syth ac yn cael eu trosglwyddo ar unwaith i'ch cyfrif pan fyddant wedi'u gwneud.
Mae adneuon am ddim, felly nid oes unrhyw ffioedd ychwanegol i ddefnyddio'r dull hwn, ac mae'r holl drafodion yn ddiogel gan fod yr holl drafodion wedi'u hamgryptio gyda meddalwedd amgryptio SSL sy'n amddiffyn rhag ymdrechion hacio yn erbyn eich gwybodaeth bersonol.

Beth yw'r Dulliau Blaendal? Sut Alla i Wirio Balans Fy Nghyfrif?

Gallwch ariannu eich cyfrif gan ddefnyddio trosglwyddiad banc, cerdyn credyd neu cripto. Yr isafswm blaendal yw $10.
I wirio balans eich cyfrif a thynnu arian, mewngofnodwch i'ch cyfrif BoxBahis a chliciwch ar y botwm 'Balans' yng nghornel dde uchaf y dudalen.

Sut Alla i Wirio Balans Fy Nghyfrif? A oes Isafswm Ernes yn BoxBahis?

I wirio balans eich cyfrif, mewngofnodwch i'ch cyfrif BoxBahis a dewiswch "Account" o'r gwymplen. Gallwch hefyd glicio "Fy Nghyfrif" ar frig unrhyw dudalen.
Mae gennych sawl opsiwn ar gyfer adneuo arian i'ch cyfrif Boxbet:
● Trosglwyddiad Banc (SEPA) - Yr isafswm blaendal yw 20 USD neu 20 EUR yn dibynnu ar ba arian cyfred rydych chi'n ei ddefnyddio ar gyfer y dull talu hwn. Gelwir hyn hefyd yn SEPA (Ardal Taliadau Ewro Sengl).
● Cerdyn Credyd/Debyd - Yr isafswm blaendal ar gyfer cardiau credyd/debyd yw 10 USD neu 10 EUR, yn dibynnu ar ba arian cyfred a ddefnyddiwch ar gyfer y dull talu hwn. Mae rhai cyfyngiadau ar ba wledydd sy'n derbyn y mathau hyn o daliadau, felly gwnewch yn siŵr nad yw eich un chi yn un ohonynt cyn parhau!

BoxBet yw un o'r llyfrau chwaraeon ar-lein mwyaf dibynadwy. Mae ganddo amrywiaeth o ddulliau blaendal a thynnu'n ôl, yn ogystal â nifer o opsiynau betio i chwaraewyr ddewis ohonynt. Gall chwaraewyr newydd hefyd elwa o fonysau pan fyddant yn cofrestru gyda BoxBahis!

Gobeithiwn y bu'r erthygl hon yn ddefnyddiol i chi. Rydyn ni'n gwybod bod yna lawer o opsiynau o ran dewis llyfr chwaraeon ar-lein, felly roedden ni eisiau gwneud yn siŵr ein bod ni'n darparu cymaint o wybodaeth â phosib am BoxBet fel y gallwch chi wneud penderfyniad gwybodus wrth ddewis un.

Prev Next